Terrorsikringshåndbog

Når man ønsker at terrorsikre et fysisk område, kan det være en udfordring at finde den rigtige sikkerhedsløsning. Det er derfor vigtigt at få foretaget en risikovurdering, der kan hjælpe bygherre til at forebygge, reducere og prioritere risikoen, så bygherre kan implementere sikringsforanstaltninger til et passende niveau. Dette gælder både for eksisterende og nye bygge- og anlægsprojekter, og der vil i de fleste tilfælde være en restrisiko der skal accepteres.

Der findes ingen specifik lovgivning omkring terrorsikring i Danmark, men det er vigtigt sikringsforanstaltningerne overholder bygningsreglementets krav og øvrig lovgivning for bygge- og anlægsprojekter, samt myndighedernes vejledninger. Hertil bør man medtænke alle beredskabsmæssige forhold og søge rådgivning, hvis man er i tvivl.

Denne håndbog indeholder inspiration og vejledning relateret til beslutningen om og implementeringen af sikringsforanstaltninger i byggeri og anlæg.

 

 

Truslen: Kendte anslagsscenarier

Her kan du læse om terrortruslen og kendte anslagsscenarier.

Sikringsprincipper

Her kan du læse om generelle principper i sikring, fordelen ved en helhedsorienteret tilgang, samt hvordan du kan arbejde med sikring i lag.

Sikring af offentligt og privat rum

Her kan du læse om sikring af anlæg, bygninger og arrangementer i både privat og offentligt regi.

Design, konstruktion og placering

Her kan du læse om geografisk placering, bygningens placering på grunden, bygningens udformning og konstruktion, placering af vitale rum, interiør samt forstærkning af eksisterende byggeri.

Sikringsforanstaltninger

Her kan du læse om konkrete sikringsforanstaltninger og disses effekt i relation til terror.