Sikringsprincipper

Holistisk sikring

I den holistiske tilgang tænker vi sikkerhed i forhold til organisationen som helhed. Det betyder, at man i bestræbelsen på at terrorsikre bygninger og anlæg, også skal tænke brugerne ind med f.eks. sikkerhedskultur og beredskab.

Når man arbejder med fysisk sikring, betyder en holistisk tilgang at man har for øje, hvordan forskellige foranstaltninger tilsammen frembyder den ønskede sikringseffekt. Sikringsforanstaltninger kan virke afskrækkende, detekterende, forsinkende eller skadesreducerende ved et anslag. Kombinationen af forskellige typer foranstaltninger kan derfor have stor betydning for konsekvenserne af en hændelse og dennes omfang – både for mennesker og materielle værdier. Hertil kan man også tænke skalérbarhed ind, ligesom man bør være bekendt med forskellen på certificerede og ikke certificerede foranstaltninger.

Det er vigtigt at få kortlagt, hvilke behov organisationen har, så man kan sammensætte en passende sikkerhedsløsning. Dette gøres ved hjælp af en risikovurdering og rådgivning fra en fagperson.

 

 

Sikringseffekt


Generelle principper


Security layers

Historically, security was incorporated into a building in several layers. In the past, the first layer of security was the moat that was built to make it difficult to reach the circular defensive wall. This wall was the second layer of the fortification that had to be passed before the enemy could reach the castle itself. Soldiers were stationed on the fortification wall, keeping watch, fighting the attackers and alerting the residents. After this, it was also possible to retreat to the reinforced main building, which served as another security layer.

The  online guide uses the same basic principles of layered security, also sometimes called ‘security-in-depth’. The purpose is to prevent an attacker from reaching the target and to detect the attack; among other things, to increase the reaction time the emergency services have, to respond in the event of an attack.

Different security measures can often be combined in the security layers. When working with security layers, it is important to consider evacuation possibilities and other emergency conditions, such as access conditions for fire-fighting services.

-- >