Design, konstruktion og placering

Allerede i byggeriets programfase er det en god idé at træffe beslutning om, hvilke trusler bygningen og det tilhørende område skal kunne modstå. På den måde vil arkitekten kunne indarbejde de planlagte sikringsforanstaltninger i det arkitektoniske udtryk af bygningen eller byrummet. Hertil vil man også fra begyndelsen kunne holde sikkerhedsløsningen op mod de praktiske og driftsmæssige behov (eksempelvis arbejdsmiljøkrav og brandstrategi).

Ud over at lette processen vil der typisk også være en økonomisk gevinst forbundet med at tænke terrorsikring ind allerede fra begyndelsen, da man undgår at skulle foretage større ændringer i bygge- eller anlægsprojektet, hvis sikringsforanstaltning først bliver overvejet og tilføjet sent i processen.

Design, konstruktion og placering af bygning


-- >