Truslen: Kendte anslagsscenarier

Terroranslag i Vesten bliver oftest forbundet med en af tre former for voldelig ekstremisme. Ekstrem islamisme, højreekstremisme og venstreekstremisme. Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme definerer ekstremisme som:

"Ekstremisme betegner personer eller grupper, som begår eller søger at legitimere vold eller andre ulovlige handlinger med henvisning til samfundsforhold, de er utilfredse med".

I Danmark og den øvrige verden har der, gennem tiden, været både afværgede og gennemførte terroranslag – begået mod organisationer, menneskemængder og enkeltpersoner. Anslagene har både fundet sted i det offentlige rum og på privatadresser.

En angriber vil typisk enten tilstræbe at skade en større mængde mennesker eller et symbolmål for at opnå så megen medieomtale som muligt. Der har dog også være tilfælde, hvor anslagene har været rettet mod individer, som angriberen, har udvalgt specifikt.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) beskriver terrortruslen i Danmark på følgende måde:

"Samlet set vurderer CTA, at terrortruslen mod Danmark fortsat er i niveauet alvorlig".

Anslagsscenarier og våbentyper


-- >