KATALOG AF LØSNINGER FOR BYGNING

Som nævnt andre steder på platformen, skal sikring mod terroranslag altid opfattes og løses som en helhed. I ’Anlæg – katalog af løsninger’ har vi set på forholdene i det fri, på offentlige pladser og i private udendørs rum. Her fokuserer vi på den fysiske sikring i byggeriet, som kan inddeles i to overordnede kategorier: Den indvendige del og den udvendige del. Sommetider er det nok kun at sikre den udvendige del af bygningen – dvs. skallen af et byggeri. Andre gange er det nødvendigt også at implementere sikringsforanstaltninger indenfor i byggeriet.
Ved sikring af et byggeri er det vigtigt, at eventuelle tilhørende udearealer også tænkes ind i den samlede sikkerhedsløsning. Ligeledes bør den menneskelige faktor medtænkes, da en robust sikkerhedskultur er afgørende for de fysiske tiltags effekt.

I ’Bygningens arkitektur’ og 'Inde i bygningen' finder du gode råd og overvejelser omkring, hvordan arkitekter og andre fagfolk inden for byggeri kan indarbejde sikringsforanstaltninger i det samlede projektdesign. Eksemplerne er ikke udtømmende, men skal tænkes som inspiration.

Nedenfor ses eksempler på nogle af de redskaber (sikringsforanstaltninger), der kan indgå i overvejelserne og strategien for sikring mod terroranslag. Alle aktører i en byggeproces kan drage nytte af denne information – bygningsejere, brugere, rådgivere mv.

-- >