TIDS- OG PROCESPLAN

Projekteringsværktøjet fungerer som en form for ”huskeliste” for projekter, hvor indarbejdelse af sikringsforanstaltninger overvejes.

Tids- og procesplanen viser de vigtigste aktiviteter gennem et projektforløb og indeholder både beslutninger samt opmærksomhedspunkter vedr. overvejelser og hensyn, der bør tages i bygge- eller renoveringsprocessen.

Hver fase indeholder en oplistning af opmærksomhedspunkter, som samlet set beskriver de overvejelser, det anbefales at tage stilling til. Hvis ønsket om indarbejdelse af sikringsforanstaltninger først opstår midt/sidst i et projektforløb, anbefales det alligevel at orientere sig om hele processen.

Der kan med fordel, parallelt med tids- og procesplanens faser, planlægges en kommunikationsstrategi som støtte for de nødvendige beslutninger undervejs.

Der findes også standarder på området f.eks. NS5834.

 

 

 

Program
Projektering
Anlæg
Drift
Print
-- >