DET OFFENTLIGE RUM OG ÅBNE PLADSER

Det offentlige rum betegner de fysiske områder, hvor enhver har adgang og kan færdes frit. Terrorsikring af det offentlige rum forbindes ofte med de områder, der kan udgøre attraktive bløde mål for angribere - dvs. steder hvor mange mennesker samles som f.eks. pladser, handelsstrøg eller ved større arrangementer.

Områder er ofte kendetegnet ved, at ønsket om fysisk sikring konflikter med ønsket om åbne demokratiske rum og fri tilgængelighed. Sikring af det offentlige rum kræver derfor stor opmærksomhed ift. at tænke begge dele ind i etableringen af sikkerhedsløsninger.

De viste eksempler tager alle udgangspunkt i et offentligt byrum, der er åbent til alle sider.
Pladsen er på alle fire sider omkranset af veje og bygninger.

 

Ønsker til sikring

Indretningen skal signalere, at passage med køretøjer vil være vanskelig og dermed afskrækkende, uden at det opleves sådan af de daglige brugere.
Forebyggelse af anslag med accelererende køretøjer ved f.eks. fortovscafeer.

-- >