Beredskab

Teknologien er i konstant forandring, og sammenholdt med fremtidens ukendte anslagsscenarier, fordrer dette, at beredskab-, sikkerhed- og sikringsprofessionelle bliver nødt til at se borgerne/medarbejderne som en ressource til at mindske potentielle konsekvenser af en hændelse.

En del af et robust beredskab er at forebygge gennem uddannelse og træning af sine medarbejdere, da uvidenhed blandt medarbejdere kan bidrage til, at en hændelse eskalerer eller får en større konsekvens. Det kan også være fordelagtigt at have nogle klare retningslinjer for, hvordan man ønsker at kommunikere og ad hvilke veje, kommunikationen bør foregå.

Her finder du information om, hvordan det nationale beredskab er opbygget i Danmark og inspiration til, hvordan et beredskab opbygges og implementeres i organisationer. For at sikre et godt samarbejde med myndighederne, følger indholdet Beredskabsstyrelsens Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning (HOB).

Beredskab


Beredskabs-
planlægning

Ansvar og rolle-
fordeling

Forankring og implementering

Uddannelse af
personale

Øvelser

Krise-
kommunikation

-- >