Køretøjer


Nice og Berlin i 2016, London, Stockholm og Barcelona i 2017 - de senere år har vi set flere eksempler på anslag med køretøjer i Europa. Derfor er fysisk sikring mod terror i mange tilfælde blevet synonym med betonbarriere og modstandsgivende blomsterkummer. Men der er også mulighed for, allerede forud for etableringen af et udendørs rum, at planlægge etableringen af sikringsforanstaltninger i området.

Når man vil sikre mod anslag hvor køretøjer indgår, skal man arbejde med Hostile Vehicle Mitigation (HVM). Angriberen bruger typisk køretøjet på en af følgende tre måder:
- Som selve våbnet også omtalt Vehicle As a Weapon (VAW)
- For at transportere og huse eksplosiver det vil sige, køretøjet indgår i eksplosionen
- For at transportere angribere og/ eller våben

Når man arbejder med HVM bør man – i byggeprocessens programfase –få foretaget en Vehicle Dynamics Assessment (VDA). Resultaterne vil indgå i den samlede risikovurdering, som også bør inkludere analyse af det fysiske område hvor aktiverne man vil beskytte, befinder sig, samt tilkørselsforhold. Ligeledes bør omkringliggende områder og aktiviteter tænkes ind, da disse faktorer generelt kan medføre sårbarheder og trusler, samt påvirke effekten af sikkerhedstiltag.

Sikring mod køretøjer kommer i forskellige former og sikringsniveauer. Udvalget er stort og der findes f.eks. passive, aktive og midlertidige foranstaltninger, som enten kan være speciallavede produkter, arkitektoniske løsninger eller certificerede standardprodukter, som er klar til installation. Ofte vil en kombination af arkitektur og produkter kunne løse en opgave, så man opnår et højt sikringsniveau med et flot arkitektonisk udtryk.

Risikovurderingen skal betragtes som et dynamisk dokument. Efter installation af foranstaltninger mod køretøjsanslag, bør man regelmæssigt gennemgå vurderingen for at notere ændringer i de fysiske omgivelser. Det kan for eksempel være, at nedrivningen af en naboejendom eller ændringer i landskabet åbner op for nye indfaldsveje, der ikke tidligere eksisterede, og som nu medfører nye sårbarheder for området.

DEFINITIONER
Certificeret
Tiltag, som er dokumenteret testet og godkendt efter særlige kvaliteter, kvalifikationer og krav.
Køretøj
Motordrevet transportmiddel med fire hjul fra personbil og op efter uafhængigt af størrelse og vægt.
Hostile Vehicle Mitigation (HVM)
En sikringsdisciplin der fokuserer på at mindske risiko relateret til truslen fra anslag hvor køretøjer bliver brugt.
Vehicle Dynamics Assessment (VDA) / Dynamisk Køretøj Analyse (DKA)
En teknisk beregning der vurderer ydeevnen af forskellige typer køretøjer i henhold til acceleration, kurvehastighed og topfart.