Certificeret og ikke-certificeret sikring


Det er vigtigt, at en samlet sikkerhedsløsning lever op til et ønsket sikkerhedsniveau, der fastsættes ud fra en risikovurdering. Som del af den samlede løsning, fastsættes der også en ønsket effekt og modstandsdygtighed for den fysiske sikring og elektroniske overvågning.

Sikringsforanstaltningerne, der indgår i den samlede løsning, kan enten være certificerede eller ikke-certificerede. Det er vigtigt at kende forskellen, så man benytter foranstaltninger, som er certificerede eller ikke-certificerede – eller en kombination af begge dele –  alt efter behov.

Certificerede foranstaltninger er testet og godkendt efter nationale eller internationale standarder. Dette kan eksempelvis være, hvor godt en dør kan modstå forsøg på indtrængning. Det er vigtigt at installationen af certificerede foranstaltninger bliver foretaget af fagfolk.

Ikke-certificerede foranstaltninger kan også bruges såfremt, at de giver den ønskede beskyttelse. Her er det nødvendigt selv at teste eller beregne beskyttelsesevnen. Et eksempel på dette er brug af skulpturer eller bænke i stedet for certificerede pullerter for at sikre et område imod anslag med køretøjer