Sikring af offentlige bygninger


Sikring af offentlige bygninger kan være udfordrende, da der kan være stor forskel i adgangen afhængig af bygningens brug. Eksempelvis er der stor forskel om man skal sikre Christiansborg med begrænset adgang (startende fra perimeteren) eller det Kgl. bibliotek Den Sorte Diamant med fri adgang. Ligesom med offentlige pladser, kan der derfor opstå konflikt imellem ønsket om fri adgang og ønsket om fysisk sikring.

Hvis det ikke er muligt at sikre adgangsforholdene i perimeteren og/eller skallen, må foranstaltninger indvendigt i bygningen bidrage til reducering af en voldelig hændelses konsekvenser. Afhængig af risikovurderingen og det valgte sikkerhedsniveau, kan man også vælge at supplere perimeter- og skalsikring med indvendig sikring.

Den indvendige sikring kan udføres i lag efter samme principper, som man ville i private organisationer, hvor eksempelvis adgangskontrol og TV-overvågning benyttes til at højne sikkerheden. Man kan hertil sikre rummets inventar, ved f.eks. fastmontering til bygningsdele, brug af brandhæmmende materialer eller benyttelse af sikringsglas i glaspartier, så fragmenter af flyvende glas ikke kan udgøre en fare i tilfælde af ballistiske anslag eller brug af eksplosiver.

DEFINITIONER
Ballistik
Fysik: De fysiske forhold der gælder for genstande som kastes, skydes eller slynges gennem luften, f.eks. projektiler ifm. skydevåben.
Eksplosiver
Stof som ved ydre påvirkning som slag eller ild, kan eksplodere eller detonere f.eks. krudt eller dynamit.
Perimeter
Ydre grænseflade af et areal eller en grund. Støder op til nabogrund eller offentligt rum.
Skal
En bygnings ydre grænseflade – ofte ydermuren.
-- >