Bygningens konstruktion


Bygningens facade er en væsentlig del af den vurdering, der skal foretages i forhold til ønskerne om bygningens modstandsdygtighed. Bygningens konstruktion kan bestå af mange forskellige materialevalg, som alle vil have en indflydelse på bygningens robusthed over for en hændelse.

Nogle materialer har høj modstandsdygtighed f.eks. beton, hvorimod andre har en lavere, f.eks. glas. Uanset valg af materiale vil der være fordele og ulemper. Samtidigt skal man altid tage højde for den fremgangsmåde en angriber vil benytte sig af. Beroende på metode og kapacitet, kan selv stærke materialer blive destabiliseret på kort tid med den rette påvirkning.

-- >