Skalérbar sikring


Det kan ofte være godt at dimensionere sikringsforanstaltningerne i skalérbare løsninger. Det betyder, at man skaber mulighed for op- eller nedjustering af bygningens eller anlæggets sikkerhedsniveau i forhold til den aktuelle risikovurdering. Skalérbar sikring opnås ved installation af grundsikring og tilvalg af en eller flere aktive eller midlertidige sikringsforanstaltninger. Dette kan eksempelvis være døre i et adgangskontrolsystem, der normalvis står ulåste, men kan aktiveres og låses, så der ved behov skabes sluser.

 

DEFINITIONER
Sluse
En (snæver) passage hvorigennem nogen eller noget skal passere for at komme fra ét sted til et andet. F.eks. sammenkoblede indgangsdøre, hvor der først kan opnås adgang gennem næstfølgende dør, efter den sidst passerede indgangsdør er lukket/låst.