Vagter


Tilstedeværelse af en vagtfunktion på et område eller i en bygning sender et klart budskab om, at organisationen prioriterer sikkerhed. Vagten er uddannet til at varetage forskellige sikkerhedsopgaver afhængig af organisationens behov, og kan med fordel indgå som en servicefunktion for ansatte og gæster.

Overordnet skelnes der mellem stationær, runderende, patruljerende og personlig vagtfunktioner:

Stationære vagter udfører ofte opgaver i forbindelse med faste rutiner, f.eks. en reception- eller portvagt, hvis funktion er at modtage og føre kontrol med personer og materiel – så som screening af post og vareforsendelse.

Runderende vagter udfører dynamiske opgaver af forskellig karakter på forskellige tidspunkter og ruter i hele eller dele af bygningen. Dette kunne f.eks. være ved arbejdsdagens ophør, hvor vagten gennemgår bygningen og/eller det omliggende området for mulige trusler.

Patruljerende vagter udfører ofte udkørende opgaver og tilkaldes efter behov. Dette kunne være ved aktivering af et alarmsystem, hvor vagter rykker ud for at afskrække eller begrænse en mulig trussel eller hændelse.

Personbeskyttere udfører personbeskyttende opgaver og er ikke udbredte i Danmark.

En organisations brug af vagtfunktion bør baseres på trusselsbilledet, da vagten(rne) ofte vil udgøre første hindring ved et terroranslag. Dette er et tiltag, der nemt kan skaleres i forhold til det ønskede sikkerhedsniveau og ændringer i trusselsbilledet.

DEFINITIONER
Trusselsbillede
Et øjebliksbillede af den/de trusler der identificeres som en trussel mod f.eks. en organisation, person eller land, ud fra en trusselsanalyse.