Sikring af offentlige anlæg


Sikring af offentlige pladser forbindes i dag ofte med sikring mod anslag der involverer køretøjer, improviserede eksplosiver, samt håndvåben. Dette er fordi det, på trods af tidligere hændelser hvor biologiske våben er brugt, stadig er de mest sete anslagsscenarier.

Foranstaltningerne til beskyttelse af det udvendige offentlige rum er mange og derfor anbefales det, at man søger rådgivning til den rette indretning.

Som eksempler kan nævnes sikring mod køretøjer, som begrænser tilkørselsforhold. Et andet eksempel er landskabsdesign, der virker til afbøjning af trykbølger.

-- >