Bygningens placering på grunden


Når den geografiske beliggenhed af grunden er valgt, skal bygningens placering på grunden lægges fast. Den fysiske afstand mellem organisationen og en mulig trussel kan være relevant for sikkerheden, da øget afstand typisk vil kunne reducere effekten af visse typer anslag. F.eks. kunne man gøre det svært at parkere et køretøj tæt på bygningen. Det er en god idé at forsøge at opnå størst mulig distance til nærmiljøet dvs. det omliggende vejnet, øvrige bygninger, befærdede pladser, mv. På den måde sikres der tilstrækkelig plads til etablering af en sikkerhedszone, hvor man kan implementere forskellige sikringsforanstaltninger, som kan reducere effekten fra en hændelse og tillige forlænge beredskabets indsatstid, så de får chancen for at yde den bedst mulige indsats.

På samme måde kan man med fordel tænke bygningens højde ind i forhold til grundplan, hvis organisationen er i risiko for at blive udsat for indkig. Man kan f.eks. gardere sig mod dette ved at lave niveauforskelle i terrænet, som kan være med til at begrænse indsyn til de områder, der kan være truet.

DEFINITIONER
Sikkerhedszone
Arealet der findes mellem en grunds perimeter og en bygnings ydre grænseflader.
-- >