Skalsikring


En bygnings ydermur (inkl. tag) udgør sikringslaget for bygningen. Her betegnes de sikringsmæssige tiltag som skalsikring.

Bygningens facade indgår stort set altid i bygningens sikkerhedsløsning, og uden perimetersikring eller sikkerhedszone, fungerer den som det yderste sikringslag. Facadens modstandskraft overfor et anslag bør projekteres efter risikovurderingen og de foranliggende sikringsforanstaltninger, som eksempelvis sikkerhedszonens indretning.

Alle åbninger i bygningen bør som minimum aflukkes, men supplerende afskrækkende, detekterende, forsinkende og reducerende tiltag kan med fordel installeres. Beskyttelse af bygningens skal kan eksempelvis være ved sikring mod uautoriseret adgang, påkørsel, skud og eksplosion, samt sikring af ventilation, kloaksystem, el og kommunikation.

DEFINITIONER
Sikkerhedszone
Arealet der findes mellem en grunds perimeter og en bygnings ydre grænseflader.