Sektionering


Bygningsafsnit kan også sikres. Dette gør man typisk ved at sektionsopdele en bygning og sikre sektionerne til forskellige sikkerhedsniveauer. På denne måde kan sektionering indgå som en del af bygningens skalérbare sikring, da man i dagligdagen kan have fri passage mellem de forskelige sektioner, mens man ved et forhøjet risikoniveau kan lukke eller begrænse adgangen mellem afsnittene. Hvordan man inddeler bygningen i sektioner, bør besluttes på baggrund af en risikovurdering. Her vurderes f.eks. bygningens placering på grunden og en eventuel sikkerhedszone, værdikoncentrationer, medarbejderes arbejdsrutiner, samt økonomi.

Da en bygning typisk allerede er opdelt i brandsektioner, kan det være en nem løsning at tænke dem ind. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at brandsikre produkter kan miste deres godkendelse hvis de bliver fysisk modificeret for at indgå i et sikringslag. For eksempel kan en lås sat på en brandport betyde, at det ikke længere er en godkendt brandport. Her bør man bestille branddøren forberedt til sikringskomponenter, som man ønsker installeret, så dørens godkendelse er inklusive sikringskomponenterne.

Hertil bør man altid kontrollere, at sikringsforanstaltninger ikke fører til indskrænkning af flugtvejene. Lovgivning omkring, hvordan flugtvejene skal udformes og dimensioneres kan konflikte med installation af sikringsforanstaltning. Bygningsreglementet udspecificerer Byggelovens krav, og formidler blandt andet retningslinjerne for dimensionering af et flugtvejsareal. Det lokale Beredskab er tilsynshavende myndighed.

Retten til at kunne benytte flugtvejene gælder kun i bygningens almindelige brugstid og ikke når bygningen er tom, forladt eller aflåst. Det er den daglige drift og brugstid af huset der er med til at afgøre, om du er omfattet af lovgivningen, og om der foreligger skærpede krav. Myndighederne kan komme med anbefalinger, som skal overholdes, hvis det skønnes nødvendigt for en sikker evakuering af huset.

DEFINITIONER
Sikkerhedszone
Arealet der findes mellem en grunds perimeter og en bygnings ydre grænseflader.