Mellem perimeter og skal: Sikkerhedszonen


Området mellem perimeteren og skallen af bygningen kan anvendes som en sikkerhedszone, der kan forsinke, mindske eller modstå konsekvenserne af en potentiel hændelse. Sikkerhedszonens størrelse i kombination med detekterende foranstaltninger er ofte afgørende for udfaldet af en hændelses effekt – jo tidligere detektering og større afstand mellem perimeter og bygning, desto større er chancen for, at konsekvensen bliver reduceret. Dette vil desuden være med til at forlænge den reaktionstid, som beredskabet har til rådighed.

Sikkerhedszonen kan f.eks. være en del af et parkerings- eller stiområde omkring bygningen. Adgangen til området bør i den forbindelse indrettes, så uautoriserede personer eller køretøjer, der kan udgøre en trussel mod organisationen, svært kan komme ind på området.

Det fysiske område kan designes på mange måder for at mindske effekterne af de trusler, organisationen ønsker at beskytte sig mod – det kan f.eks. være placering af højbede og pullertsystemer, der kan sikre kørevejen og gangstier, eller etablering af vandanlæg, som kan guide det menneskelige bevægelsesmønster frem mod bygningen.

Der er mange muligheder for udnyttelse af sikkerhedszonen, og man kan med fordel søge rådgivning hos eksempelvis en landskabsarkitekt for at opnå den rette løsning.

DEFINITIONER
Perimeter
Ydre grænseflade af et areal eller en grund. Støder op til nabogrund eller offentligt rum.
Skal
En bygnings ydre grænseflade – ofte ydermuren.