Cellesikring


Bygningsceller er ofte mindre lokaler i en bygning, der er særskilt sikret. Denne type lokaler vil ofte have et højere sikkerhedsniveau end resten af bygningen, og det vil være fordelagtigt, hvis cellen er placeret centralt/dybt inde i bygningen, så andre sikringslag vil møde truslen, inden den når frem til cellen.

Afhængigt af cellens brugsmønster kan lokalet være konstant aflåst eller frit tilgængeligt og kun aflåst i tilfælde af en hændelse. Cellen kan i nogle tilfælde også anvendes som et højsikret rum, hvor personer kan søge tilflugt, hvis et anslag skulle finde sted.