Reduktion


Brugen af bygningens konstruktion og komponenter til at begrænse skader på mennesker og materiel kan, være en vigtig del af organisationens samlede forsvar mod uønskede hændelser. Eksempelvis kan man montere sikringsglas i glaspartier, så fragmenter af flyvende glas ikke kan udgøre en fare i tilfælde af anslag. Et andet eksempel er fastgørelse af inventar, som tilsvarende ikke udgør en fare ved anslag.