Detektion


Detekterende foranstaltninger har til formål at identificere og varsle, hvis en person er ved at planlægge, påbegynde eller gennemføre et anslag. Et eksempel på denne type af foranstaltning er opsætning af elektronisk udstyr, såsom TV-overvågning og adgangskontrol, der kan detektere og alarmere. Et andet eksempel er ved uddannelse af personale, der kan observere og varsle omgivelserne ved tegn på en potentiel hændelse.