Afskrækkelse


Afskrækkende foranstaltninger implementeres i udgangspunktet med det formål at afskrække en angriber fra at påbegynde en tiltænkt handling. Typisk vil sådanne foranstaltninger synliggøre, at organisationen er bevidst omkring sikkerhed f.eks. ved brug af vagter eller rejsning af hegn. I relation til terror kan disse tiltag være med til at besværliggøre planlægningen af et anslag, og dermed have den ultimative effekt, at angriberen opgiver dette mål.