Standarder


”…[S]tandarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere. Standarder kan f.eks. sætte krav til et produkts ydeevne, eller beskrive fagudtryk på et givent område. Standarder kan også anvise metoder til f.eks. prøvning af et produkts holdbarhed”. –Dansk Standard

Der er flere europæiske og internationale standarder, der er relevante i forbindelse med terrorsikring. Set fra et holistisk perspektiv kan dette f.eks. være inden for informationssikkerhed eller risikostyring.

I forhold til sikringsprodukter, refereres der i Danmark oftest til de europæiske standarder, men nationale og amerikanske standarder bliver også benyttet. Står man overfor en holistisk sikkerhedsløsning hvor de enkelte produkter er certificerede efter forskellige standarder, bør man være opmærksom på, at produktet med den mindste modstandsevne vil reducere den samlede løsnings modstandsdygtighed. Med andre ord vil kæden kun være så stærk som det svageste led.

Nedenstående er et eksempel på europæiske standarder der bliver benyttet i certificering af en dør.